Derzdolex

DERZDOLEX©

HAZIR RENKLİ DERZ DOLGU.

Tanımı:

DERZDOLEX© çimento esaslı, seramik ve fayans derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir.

TS EN 13888 - ÇD1 sınıfına uygundur.

ÇD= Çimento esaslı derz dolgusu,

1= Normal derz dolgu malzemeleri

KULLANIM YERLERİ:

iç mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, Mevcut yüzeylere yapıştıtılmış seramik ve fayans derzlerinin doldurulmasında, Konutlarda,Alış veriş merkezlerinde, Otellerde kullanılır.

AVANTAJLARI:

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Sırlı yüzeyleri çizmez. 1 - 6 mm derz genişlikleri için uygundur. Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel yaışma sağlar. işlenebilme süresi uzundur.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Seramik ve fayans derzlerinin doldurulmas›ndan önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. DERDOLEX uygulanmadan

hemen önce, yüzey, seramiğine zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.

KARIŞTIRMA:

Karıştırma oranları tablosunda belirtilen su miktarı, temiz bir karıştırma kabına ölçek yardımı ile boşaltılır DERZDOLEX yavaş yavaş ilave edilerek, 400 - 600 devir/dak.’lık bir karıştırııcı ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaksız bir karıştırım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

KARIŞMA ORANLARI:

UYGULAMA YÖNTEMİ

DERZDOLEX kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır.

(Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli, daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.) Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidratasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Seramiğin yüzeyindeki

malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra (en geç ertesi gün), seramikler kuru ve temizbir üstübü ile parlatılır.Malzemenin Yapısı:    Mineral Dolgular, Sentetik Katkılar ve Özel Çimento içerir.

Basınç Dayanımı:15 N/mm2

Eğilme Dayanımı:3,50 N/mm2

Su Absorbsiyonu:

30 dakika:5 gr

240 dakika:10 gr

Aşınma Dayanımı:2000 mm3

Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı: +5°C +25°C

Servis Sıcaklığı: -20°C +80°C

Olgunlaşyırma Süresi: 3 - 5 dakika

Kullanma Süresi: 2 saat

Can Suyu Verme: 10 - 20 dakika

Üzerinde Yürünebilme Süresi: 24 saat

Yukaı›daki değerler +23°C'de ve %50 bağıll nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR:

DERZDOLEK  uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı+5°C'nin altında ya da +25°C’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yavaşlar veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır. Kurumaya başlamış DERZDOLEX karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir. Su emmesi yüksek olan seramikler, uygulama öncesinde suya doyurulmalıdır. Malzeme uygulandıktan 10-20 dakika sonra

parmak baskısı testi yapılmalıdır. Parmak testinde, parmaklara malzeme bulaşmıyorsa, fugaya can suyu verilme işlemine başlanmalıdır. Böylece fuganın tozuması, çatlaması önlenir ve mükemmel yüzey düzgünlüğü sağlanır. Yüzey temizleme işlemi talafil kullanılarak Yapılmamalıdır.