Derzdolex 500C

DERZDOLEX 500 C©
ÖZEL CAM TUĞLA DERZ DOLGUSU.
Tanımı:
DERZDOLEX 500 C© çimento esaslı, CAM tuğlaların derzleri için geliştirilmiş beyaz derz dolgu malzemesidir.
TS EN 13888 - ÇD1 sınıfına uygundur.
ÇD= Çimento esaslı derz dolgusu,
1= Normal derz dolgu malzemeleri
KULLANIM YERLERİ:
iç ve dış mekanlarda, cam tuğla uygulamalarda, Mevcut yüzeylere derzlerinin doldurulmasında kullanılır.
AVANTAJLARI:
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Camlı yüzeyleri çizmez. 1 - 10 mm derz genişlikleri için uygundur.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ:
YÜZEY HAZIRLIĞI:
Cam tuğla derzlerinin doldurulmasından önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. DERDOLEX 500 c uygulanmadan
hemen önce, yüzey, seramiğine zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.
KARIŞTIRMA:
Karıştırma oranları tablosunda belirtilen su miktarı, temiz bir karıştırma kabına ölçek yardımı ile boşaltılır DERZDOLEX 500 c yavaş yavaş ilave edilerek, 400 - 600 devir/dak.’lık bir karıştırııcı ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaksız bir karıştırım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.
KARIŞIM ORANLARI:
UYGULAMA YÖNTEM
DERZDOLEX 500 C kauçuk mala ile cam tuğla üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır.
(Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli, daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.) Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar
beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidratasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Cam tuğla yüzeyindeki
malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra (en geç ertesi gün), cam tuğla kuru ve temiz bir üstübü ile parlatılır.
Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular, Sentetik Katkılar ve Özel Çimento içerir.
Basınç Dayanımı: ≥ 15 N/mm2
Eğilme Dayanımı: ≥ 3,50 N/mm2
Su Absorbsiyonu:
30 dakika: ≤ 5 gr
240 dakika: ≤ 10 gr
Aşınma Dayanımı: ≤ 2000 mm3
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı: +5°C +25°C
Servis Sıcaklığı: -20°C +80°C
Olgunlaşyırma Süresi: 3 - 5 dakika
Kullanma Süresi: 2 saat
Can Suyu Verme: 10 - 20 dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi: 24 saat
Yukaı›daki değerler +23°C'de ve %50 bağıll nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
DERZDOLEK 500 C uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı+5°C'nin altında ya da +25°C’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yavaşlar veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır. Kurumaya başlamış DERZDOLEX 500 c karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir. Su emmesi yüksek olan seramikler, uygulamaöncesinde suya doyurulmalıdır. Malzeme uygulandıktan 10-20 dakika sonra parmak baskısı testi yapılmalıdır. Parmak testinde, parmaklara malzeme bulaşmıyorsa, fugaya can suyu verilme şlemine başlanmalıdır. Böylece fuganın tozuması, çatlaması önlenir ve mükemmel yüzey düzgünlüğü sağlanır. Yüzey temizleme işlemi talafil kullanılarak yapılmamalıdır.