Derzdolex GD200

DERZDOLEX GD 200 ©
GENİŞ DERZLER İÇİN HAZIR DERZ DOLGU.
TANIMI:
DERZDOLEX GD 200© çimento esaslı, Doğal,suni taş, dekoratif tuğla ve benzeri ürünlerin derzleri için dekoratif derz dolgu malzemesidir. TS EN 13888 - ÇD1 sınıfına uygundur. ÇD= Çimento esaslı derz dolgusu, 1= Normal derz dolgu malzemeleri
KULLANIM YERLERİ:
iç mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda, Mevcut yüzeylere yapıştıtılmış doğal taş,dekoratif tuğlalar,suni taşlar. derzlerinin doldurulmasında,
AVANTAJLARI:
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Sırlı yüzeyleri çizmez. 1 - 2 cm derz genişlikleri için uygundur. işlenebilme süresi uzundur.
UYGULAMA PROSEDÜRÜ:
YÜZEY HAZIRLIĞI:
Uygulama yapılacak derzlerinin doldurulmasından önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. DERDOLEX GD 200 uygulanmadan hemen önce, yüzeye yapılacak malzemeye zarar vermeyecek yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.
KARIŞTIRMA:
Karıştırma oranları tablosunda belirtilen su miktarı, temiz bir karıştırma kabına ölçek yardımı ile boşaltılır DERZDOLEX GD 200 yavaş yavaş ilave edilerek, 400 - 600 devir/dak.’lık bir karıştırııcı ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaksız bir karıştırım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.
KARIŞIM ORANLARI:
UYGULAMA YÖNTEMİ:
DERZDOLEX GD 200 kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır. (Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli, daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.) Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidratasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Seramiğin yüzeyindeki malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kuruduktan sonra (en geç ertesi gün), seramikler kuru ve temiz bir üstübü ile parlatılır.
Malzemenin Yapısı: Mineral Dolgular, Sentetik Katkılar ve Özel Çimento içerir.
Basınç Dayanımı: ≥ 15 N/mm2
Eğilme Dayanımı: ≥ 3,50 N/mm2
Su Absorbsiyonu:
30 dakika: ≤ 5 gr
240 dakika: ≤ 10 gr
Aşınma Dayanımı: ≤ 2000 mm3
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı: +5°C +25°C
Servis Sıcaklığı: -20°C +80°C
Olgunlaşyırma Süresi: 3 - 5 dakika
Kullanma Süresi: 2 saat
Can Suyu Verme: 10 - 20 dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi: 24 saat
Yukaı›daki değerler +23°C'de ve %50 bağıll nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.
SARFİYAT:
Uygulama yapılacak ürünün derzlerine bağlı olarak değişim gösterir teknik servise baş vurun.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
DERZDOLEK GD 200 uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı+5°C'nin altında ya da +25°C’nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yavaşlar veya rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır. Kurumaya başlamış DERZDOLEX GD 200 karışımına kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir. Su emmesi yüksek olan seramikler, uygulama öncesinde suya doyurulmalıdır. Malzeme uygulandıktan 10-20 dakika sonra parmak baskısı testi yapılmalıdır. Parmak testinde, parmaklara malzeme bulaşmıyorsa, fugaya can suyu verilme işlemine başlanmalıdır. Böylece fuganın tozuması, çatlaması önlenir ve mükemmel yüzey düzgünlüğü sağlanır. Yüzey temizleme işlemi talafil kullanılarak Yapılmamalıdır.