Flor 200

ASLAN FLOR 200

Kuvars agregalı zemin sertleştirici.

TANIMI:

ASLAN FLOR 200, çimento esaslı, kuvars agregalı, orta ve ağır yük altında çalışacak taze perdahlanmış döşeme betonu yüzeylerine toz halde serpilerek uygulanan, kullanıma hazır yüzey sertleştirme malzemesidir.

UYGULAMA ALANI:

 • İç ve dış mekanlarda

 • Endüstriyel tesislerin döşemelerinde,

 • Hangarlar ve mekanik atölyelerde,

 • Garajlar ve otoparklarda,

 • Depolarda, yükleme ve boşaltma alanlarında lastik tekerlekli araç trafiği olan zeminlerde kullanılır.

AVANTAJLARI:

 • Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay uygulanır.

 • İçindeki modifiye polimerler sayesinde, uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine alarak, perdahlamanın ardından beton ile monolitik bir yapı oluşturur.

 • Uygulanmış yüzey, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4 kat daha dayanıklıdır.

 • Özel granülometrik tane boyutuna sahip kuvars agrega içerir

 • Donma-çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

 • Donmayı engelleyici tuzlardan kaynaklanan pullanma etkisine dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELİKLER:

Malzemenin Yapısı:Kuvars agregalar, Sentetik katkılar ve Özel Çimento içerir                           

Renk:Beton gri,kırmızı,yeşil.

Basınç dayanımı:C30(30-60N/mm2)

Eğilme dayanımı:F5(5-15N/mm2)

Aşınma dayanımı:A9(0,9cm3/50cm2-)

Derz kesim Süresi zemin:24 saat

Uygulanacak Zeminin sıcaklığı:+5°C  +25°C

Üzerinde Yürünebilme Süresi:24-48 saat

   Yukarda ki  değerler +23°C'de ve %50 bağ nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar’da  süreyi kısaltır, şük sıcaklıklar süreyi uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ:

 Yüzey sertleştirici uygulanacak beton veya şap dizaynı, ortam yüklerine ve zemin şartlarına göre projelendirilmelidir. Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton veya şapın aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama ile servis yükleri altında, şap betonunda oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine aynen yansıyacaktır. ASLAN FLOR 200 yüzey sertleştiricileri aşağıda belirtilen durumlara göre projelendirilerek uygulanmalıdır.

1.Toprağa oturan beton veya şap üzerine,

2.Taşıyıcı betonarme döşemeye oturan,

a. Yüzer şap üzerine

b. Monolitik şap üzerine

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek  ASLAN FLOR 200 zemin sertleştirici uygulanacaksa, beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer veya

monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, gerekli yerlerde çeşitli yöntemler ile pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalması engellenmelidir. Uygulama, doygun beton yüzey üzerine yapılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce projeye göre planlama yapılarak, anolar kare şeklinde teşkil edilmeli, çatlak kontrol derzleri belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır. Eğer anolar teşkil edilirken kutu profiller kullanılacaksa, sabitlemede kullanılan harç, şap dökülürken sökülmelidir. Şap betonu dökülürken, mevcut duvar ve kolonlardan, yaklaşık 1 cm kalınlığında ekstrüde plakalar kullanılarak ayrılmalı ve şap betonunun çalışmasına izin verecek bir boşluk yaratılmalıdır. Bu sayede şapın çatlamadan serbestçe genleşip büzülmesine imkan verilir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra bırakılan boşluklar  ASLAN POLURETAN  serisi uygun mastikler ile doldurulmalıdır. Şap betonunun kenarlarının düzgün çıkması için ano kalıpları her uygulamadan önce temizlenmeli ve ASLAN kalıp ayırıcı kullanılmalıdır. Şap betonu dökülürken kullanılan ano kalıpları, dizayn edilen şap yüksekliğinde olmalıdır. Kullanılacak kalıpların, lamba zıvanalı bir yapıya sahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek ayrılmasını engelleyecektir. Anolar arasında geçiş demirleri kullanılması, şap betonunun boyuna hareket etmesini engelleyeceğinden, kullanılacak mastik üzerine kesme kuvvetleri oluşturmayacak ve bu durum mastik ömrünü uzatacaktır.

PAS PAYI:

Projesine göre kullanılacak çelik donatı, pas payı kullanılarak yerine yerleştirilmelidir. Donatıların mevcut döşeme üzerine pas payı kullanılmadan serilmesi durumunda, donatının şap betonu ile herhangi bir aderansı olmayacağından, beton çekme gerilmelerine engel olamayıp, yük altında anonun çatlamasına sebep olacaktır. Tek kat donatı kullanılacak ise donatının beton kalınlığının ortasına döşenmesi sağlanmalıdır.

DONATI:

 Demir donatı ano sınırları dışına taşırılmamalıdır. Demir donatı hasır çelik ile çözülecek ise hasır çelikler birbirlerinin üzerine bindirilerek döşenmelidir. Yük altındaki betonarme döşemede meydana gelecek şekil ve yer değiştirmelerin, betonda çatlak oluşturmadan kontrol edilebilmesi için soğuk ve çatlak kontrol derzleri teşkil edilmelidir. Bu derzlerdeki hareketlerin, sadece yatayda ve istenilen yönde oluşması için donatısı döşenen anodan dışarıya derz donatıları çıkartılmalı ve bu donatılar teşkil edilen anonun demirlerine bağlanmalıdır. Derz donatılarının ano dışında kalan kısımlarına plastik boru veya hortum geçirilerek diğer ano teşkil edilmeli ve diğer anonun betonu bu şekilde dökülmelidir. Bu uygulama anoların hareketi sırasında, soğuk derzlerin düşey ve boyuna hareketlerini engelleyecektir.

ASTAR:

Monolitik şap uygulamalarında eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak için beton döküm işlemine geçilmeden önce, pürüzlendirilmiş eski beton yüzeyine epoksi esaslı astar

uygulanmalıdır. Yüzer şap uygulamalarında eski beton üzerine polietilen örtüler serilerek, dökülecek şap betonunun eski betona yapışması engellenmelidir.

BETON DÖKÜMÜ:

Projesine uygun olarak, belirlenen anolara göre kalıplar yerleştirilmelidir. Beton dökümüne geçilmeden, ASLAN FLOR 200  torbaları, projede öngörülen sarfiyatlara uygun olacak şekilde ano kenarlarına dizilmelidir. ASLANFLOR 200  uygulanacak şapların, kalınlığı 7 cm’nin üzerinde, su/çimento oranı 0,45’in üstünde ve beton sınıfı en az C25 olmalıdır. Anolar arasına beton dökümü yapılırken vibrasyonlu mastar kullanılarak beton sıkıştırmalıdır. Beton yüzeyine su çıkmadan önce kontrol mastarı ve tahta mala kullanılarak gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Beton yüzeyine çıkan su, uzun kollu tahta bir mastar ile süpürülerek alınmalıdır.

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ UYGULAMASI:

 Uygulama yapılacak anoda kullanılacak miktarda yüzey sertleştirici kenara dizilmelidir. Uygulama aşağıda açıklandığı şekilde yapılmalıdır. Serpme uygulamasından önce ano kenarlarında derz boyunca, yaklaşık 5 x 5 cm üçgen kesitli beton, mala ile alınmalıdır. Alınan beton yerine çok az su ile harç haline getirilmiş ASLAN FLOR 200 mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük altında kırılmasını engelleyecektir. Yüzey sertleştirici, içindeki agregaların ayrışmaması için uygulanırken uzak mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine, ortam ve hava koşullarına göre, beton üzerine çıkıldığında, 0,5-1,5 cm derinliğinde ayak izi kalacak kadar sertleştikten sonra geçilmelidir. Malzeme, ano üzerine öbek olarak dökülmemeli, mümkün olduğunca homojen olarak serpilmeli ve çekpas ile düzeltilmelidir. Eğer malzeme öbek öbek ano yüzeyine dökülüp çekpas ile yayılırsa ilk dökülen malzemenin daha kalın kaldığı yerde, fazla malzeme kazınarak yüzeyden temizlenmelidir. İlk aşamada, toplam sarfiyatın 2/3’lük kısmı beton yüzeyine serpilip, çekpas veya makine yardımıyla yayılmalıdır. Yayılan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenmeli ve yüzey sertleştiricinin, yeteri kadar disk perdahı (helikopter tepsi perdahı) yapılarak, betonla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme birinci uygulamada olduğu gibi beton

yüzeyine yayılmalı ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır. Disk perdahı yapılırken daha önce dökülen anonun üzerine taşan yüzey malzemesi sürekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasında kot farkı ve kötü derz görüntüsü ortaya çıkabilir. Kaba perdahtan sonra ince perdaha geçilmelidir. İnce perdah bıçak ile yapılan perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye kadar yapılmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın sağlanması için yüzeye kür malzemesi ASLAN BETOKÜR  uygulanmalıdır. Böylece ASLAN FLOR 200’den beklenen maksimum performans sağlanmış olur. Kür uygulaması yazın ve kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygun kür malzemeleri için ASLAN YAPI KİMYASALLARI SATIŞ.  Teknik Servisi’ne danışılmalıdır. Beton yeteri kadar sertleştikten sonra, anoların birleşim yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek, derzler oluşturulmalıdır. Oluşturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kırılma ve tozuma gibi olumsuzlukların engellenmesi için  uygun mastikler ile doldurulmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam koşullarına göre değişen zamanlamalar ile yapılır. Sıcak havalarda uygulama hızı artar, soğuk havalarda uygulama hızı düşer. Uygulama yapılırken betonun priz aşamalarına dikkat edilmelidir.

SARFİYAT:

 Kullanım amacı ve trafik yüküne bağlı olarak 4-8 kg/m2 . Açık renk uygulamalarında 7 kg/m2       

  den az kullanılmamalıdır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

● Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı +5oC’nin altında ve +35oC’nin üzerinde olmamalıdır.

● Yüzey sertleştirici uygulamaları uzman uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

● Yüzey sertleştiriciler sadece uygulanacak yüzeyin aşınma ve darbe dayanımlarını artırma amaçlıdır, uygulanacak betonun mekanik dayanımlarına (eğilme, çekme ve basınç) hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle uygulanacak beton, üzerini etkileyecek mekanik yüklere göre dizayn edilmelidir.

● ASLAN FLOR 200 uygulanacak şapların kalınlığı 7 cm’nin üzerinde, su/çimento oranı 0,45’in üstünde ve beton sınıfı en az C25 olmalıdır.