Serflex Duvarteks

SERFLEX DUVARTEKS

Çimento Esaslı üstün özelikli uygulamaya hazır örgü harcıdır.

TANIMI:

 SERFLEX DUVARTEKS Çimento esaslı, Tuğla,briket ve bimslerin duvar örümünde   yapıştırılmasında  kullanılan yapıştırma harcıdır.

Ürün Özellikleri:

 • Standart kaliteye sahiptir

 • Geleneksel harca göre zamandan ve işçilkten kazandırır.

 • Her torba aynı kalite.

 • Şantiye karışımına göre daha yüksek kalite.

 • ambalajlı olmasından minumum ürün kaybı.

 • Kolay hazırlanır ve uygulanır

 • TS EN 998-2 sınıfına uygundur

 • CYS  EN 998-2 sınıfına uygundur

UYGULAMA ALANI:

 • Tüm yapılarda iç ve dış cephelerde kullanılabir.

 • Tuğla,briket,bimsblokların ve  çok emci olamayan duvar örgü elemların örülmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELİKLER:

Malzemenin Yapısı:Mineral Dolgular, Sentetik katkılar ve Özel Çimento içerir                           

Renk: Gri

Kuru birim ağırlığı kg/m3 1,500 kg  +- 100 kg

Yaş birim ağırlık kg/m3 1,800 kg+-100 kg

Max tane büyüklüğü:  <2

Su buharı difüzyon kat sayısı: (μ) 15/35 (TS EN 1745)

İşlenebilme süresi yaklaşık: 120 dakika (TS EN 1015-9)  

Basınç dayanımı: ≥ 5 N/mm2(28 gün) M5 (TS EN 1015-11)

Kılcal Su emme kg/m2.min0,5: ≤2 (TS EN 1015-18)

Yangına tepki: A1 (TS EN 13501-1)

Uygulama Kalınlığı: Min. 5 mm Maks. 10 mm

Su karışım oranı:6,7lt/25 kg.

Uygulanacak Zeminin sıcaklığı: +5°C  +25°C

Servis Sıcaklığı:  -40°C  +80°C

Olgunlaştırma Süresi: 3 - 5 dakika

Düzeltilebilme süresi:  5 dakika

İşlenebilirlik:   Minimum %90

Tüketim:    1cm kalınlık 17 kg/m2

Sıva uygulaması:  24-48 saat

  Yukarda ki  değerler +23°C'de ve %50 bağ nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar’da  süreyi kısaltır, şük sıcaklıklar süreyi uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yüzeyi  tozsuz ve temiz olmalı aynı zamanda düzgün olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli

UYGULAMA ŞARTLARI:
 • Ortam sıcaklığı +5C ile +35 C arası.

 • Donmuş erimekte olan veya 24saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulamayınız.

 • Direkt güneş, kuvvetli rüzgar altında veya  sıcak yüzeylerde uygulamayınız.

UYGULAMA YÖNTEMİ:
 • 25Kg SERFLEX DUVARTEKS için  5,5 - 6Lt. su, temiz karıştırma kabına boşaltılır. SERFLEX DUVARTEKS, yavaş yavaş ilave edilerek 400-600 devir/dk.’lık karıştırıcı ile 3 - 5 dakika, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5  dakika  dinlendirilip  tekrar 1dk karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

 • Aynı karışım oranları betoniyerde aynı şekilde karıştırılabilir.

 • Hazırlanan harç yatay ve/veya düşey yüzeylere mala  uygulanır. Yerleştirilen örgü malzemeleri üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulur.

UYARILAR VE ÖNERİLER

 • Kesinlikle yabancı madde ilave edilmemelidir.

 • Su emmesi yüksek olan seramikler önce suya doyurulmalıdır.

 • Rüzgarlı ve aşırı sıcak havalarda uygulama yapılmamalıdır.

 • Uygulamam sonrası tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

SARFİYAT:

 10 cm lik  duvar  blokları 3 kg/m2
 15 cm lik  duvar  blokları 4,5 kg/m2
 19 cm lik  duvar  blokları 6 kg/m2
 25 cm lik  duvar  blokları   8 kg/m2